Om oss

Vår specialitet är visuell kommunikation
Imega Display erbjuder lösningar och ger råd inom skylt & reklam.
Vi arbetar nära våra kunder, vi har kunskap och kapacitet och vi vill ge dig en bra produkt. Med lång erfarenhet i reklambranschen anser vi oss kunna erbjuda våra kunder de rätta lösningarna i form av utförande, design, materialval och uppmärksamhetsvärde.

Syns du finns du ? Det ser Vi till!
Vi har en klar målsättning och det är att vara det självklara valet för företag som
vill synas. Oavsett om behovet av uppmärksamhet är stort eller litet.
Med hög kvalité & kreativa lösningar hjälper vi dig från idé till färdig produkt. Målet är långsiktiga relationer baserat på ömsesidigt förtroende och gemensam framgång. Därför jobbar vi också ständigt vidare med att anpassa våra lokaler, utbilda oss och vi ser till att hålla oss uppdaterade med nyheter i branschen. Samtidigt har vi utökat vår produktionskapacitet då vi har investerat i moderna maskiner för tillverkning av skyltar, bildekor, utställningar, banderoller, dekaler, affischer mm

Bakgrund / Historik
Företaget grundades 1982 av Curt Burman och hette då PR Consulting.
Sedan september 2002 äger och driver Kent Fyrén företaget.

Din profil är viktig

Med över 10.000 profilprodukter i vår webbshop har vi ett av marknadens största sortiment.
Vi har något för alla företag och alla tillfällen och vi hjälper till med märkning av alla slag.
Kontakta oss om du har funderingar kring hur just ditt företag kan profilera sig på bästa sätt.

Service

Tack vare lång erfarenhet av branschen kan vi ge snabba och korrekta svar på dina frågor. Att du som kund är nöjd, är alltid viktigast för oss.

Miljöpolicy

För oss är det en självklarhet att värna om vår miljö.

Miljöarbetet skall bygga på en helhetssyn som utgår ifrån kretsloppstanken och skall bidra till en varaktig hållbar utveckling.
Miljöarbetet skall styras av vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och ekonomiskt försvarbart.
Vi ska integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten där varje beslut skall omfatta eventuella miljökonsekvenser.
Vi skall engagera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet.
Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
Förslag till miljöförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras, följas upp och genomföras så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Dessa åtgärder skall ses som långsiktiga investeringar.
Vi skall uppfylla gällande miljölagar, myndighetsbeslut och branschövergripande överenskommelser.

Kvalitetspolicy

För att behålla och stärka vårt anseende, vår konkurrenskraft och lönsamhet skall vi producera och montera skyltar, dekor & reklam av hög kvalitet.

Vi säkerställer kvalitén genom:
att all personal har kvalitétsansvar och kännedom om resultatet av sitt arbete samt har erforderlig kompetens.
att anlita leverantörer och använda deras produkter som uppfyller dom kvalitétskrav vi har
att samtliga produkter som används uppfyller gällande regler och förordningar.
att anpassa våra lokaler till vår produktion
att hålla oss uppdaterade med nyheter i branschen.

Vi finns även på:

www.imegadisplay.se
www.facebook.com/ImegaDisplay
www.instagram.com/imegadisplay/

Korta fakta

Bolagsnamn
Imega Display AB
Org.nummer
5569025413
Telefonnummer
0970-800 580
E-postadress
order@imegadisplay.se
Öppettider
Måndag - fredag 8-17, lunch 12-13